XLVIII Olimpiada Wiedzy Technicznej – Zawody okręgowe

4 stycznia 2022  roku nasza szkoła po raz czwarty była gospodarzem zawodów okręgowych XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej, w  których udział wzięło 35 uczniów z województwa łódzkiego. Organizatorem OWT jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie.

Zawody uświetnili swoją obecnością :

  • Dr inż. Adam Rylski prezes Zarządu Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT ; adiunkt w Instytucie Inżynierii Materiałowej.
  • Dr hab. inż. Ewa Korzeniewska prof. Politechniki Łódzkiej – członek Komitetu Głównego OWT w Warszawie, Członek Komitetu Okręgowego OWT w Łodzi Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej,
  • mgr Barbara Świetlik – Sekretarz Łódzkiego Komitetu Okręgowego OWT
  • mgr inż. Krzysztof Makowski – członek Komitetu Okręgowego OWT w Łodzi. Kierownik Pracowni  Edukacji Przedzawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, członek komisji zawodów okręgowych XLVII OWT

Uroczystego otwarcia OWT dokonała dyrektor naszej szkoły pani Agnieszka Nagoda-Gębicz. Głos zabrali również przybyli goście, którzy podkreślali, że wyróżnienie, jakim jest organizacja zawodów okręgowych, nie spotkało szkoły przez przypadek. Zapracowali na nie uczniowie szkoły oraz jej nauczycieli. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 33 uczniów naszego technikum, osiągając najlepszy wynik w zawodach szkolnych w województwie łódzkim. 

Po zakończeniu OWT uczniowie mieli możliwość porozmawiania  z gośćmi, m.in. dr inż. Adamem Rylskim o swoich zainteresowaniach, planach na przyszłość oraz realizowanych projektach, w tym o  CanSat 2021/2022  oraz „Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym” o nr 2020-1-PL01-KA102-079072, który jest  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego