Mieszkańcy i Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie doceniają wkład Młodzieży Internatu ZSP w Kleszczowie

Mieszkańcy i Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie doceniają wkład Młodzieży, który został włożony w przygotowanie prezentów, niespodzianek muzycznych oraz życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka 2022. Na stronie facebookowej profil Fundacji Servire Homini, na tablicy przedstawił zdjęcia naszych wychowanków oraz wykonania muzyczne i życzenia przeznaczone dla Mieszkańców DPS-u. Społeczność internacka raduje się na myśl o sprawieniu przyjemności Mieszkańcom DPS-u podczas obchodów Dnia Babci i Dziadka.