BohaterON – włącz historię

W bieżącym roku szkolnym kampania BohaterON – włącz historię! odbyła się w naszej szkoły, w ramach, akcji,  uczniowie, zapoznali się z materiałem „Głód, smród i wesela”, życie codzienne w powstańczej Warszawie” przygotowanym na zlecenie organizatorów, przez Wojciecha Drewniaka, twórcę kanału „Historia bez cenzury”. 

Uczniowie w ramach zajęć, przygotowali kartki pocztowe, które zostały przesłane na adres organizatorów i przekazane powstańcom; 

Celem ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię! jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Dyplom dla naszej szkoły z logo akcji