?? ?? Dziękujemy!

Drodzy Uczniowie i Pracownicy szkoły, ogromnie dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc w zorganizowanej zbiórce dla uchodźców z Ukrainy.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu zgromadziliśmy dużą ilość żywności dla dorosłych i dzieci, artykułów higienicznych, koce, ręczniki. Wszystkie do tej pory zebrane dary zostały rozdysponowane: część przekazano przybyłym kobietom i dzieciom z Ukrainy przebywającym w blokach Łuszczanowice i w ośrodku Wawrzkowizna. Reszta darów została zawieziona bezpośrednio do Ukrainy poprzez mieszkańca Lwowa – Romana Winnickij.