Konferencja metodyczna dla nauczycieli języków obcych

4 kwietnia 2022r. odbyła się w naszej szkole organizowana przy współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, a pod patronatem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i przy wsparciu Instytutu Goethego w Warszawie VI edycja konferencji metodycznej dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego.

W tym roku motywem przewodnim była kreatywność. Po uroczystym otwarciu konferencji przez dyrektor ZSP Agnieszkę Nagodę-Gębicz oraz wicedyrektor CRE WŁ  Jadwigę Ciesielską głos zabrała dr Olga Majchrzak, dziekan kierunku filologia obca w AHE w Łodzi. Podczas wykładu pani dziekan prezentowała sposoby zachęcania uczniów do tworzenia twórczych wypowiedzi pisemnych. Następnie uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prezentacji metodycznej ambasadora eTwinning w woj. łódzkim pani Marleny Kowalskiej, która mówiła o kreatywności w projektach eTwinning i zachęcała do pracy z wykorzystaniem możliwości tego programu. Kolejna prezentacja metodyczna dotyczyła sketchnotingu. Pani Agnieszka Czarczyk pokazała jak w prosty sposób można tworzyć wizualnie atrakcyjne notatki. Podczas warsztatów, które miały miejsce z podziałem na grupę nauczycieli języka angielskiego i grupę nauczycieli języka niemieckiego, angliści najpierw zgłębiali pod kierunkiem dr Anny Pałczyńskiej metodę design thinking i jej możliwości zastosowania, później bawili się tłumaczeniami pod okiem pana Konrada Chęcińskiego. Germaniści w tym czasie zgłębiali tajniki współdziałania na lekcji pod kierunkiem pana Adama Grodka.

W konferencji wzięło udział około pięćdziesięciu nauczycieli z regionu. Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!