Egzamin zawodowy na 100%

31 marca 2022 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ogłosiła wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonych w sesji styczeń – luty 2022 r. Świadectwa zdania egzaminów zostały przekazane do szkół 7 kwietnia 2022 r. Z dumą informujemy, że po raz kolejny wszyscy uczniowie w 100 % zdali egzaminy w części pisemnej i praktycznej oraz uzyskali bardzo dobre wyniki.

Zdawalność w naszym technikum na tle województwa łódzkiego:

 

Symbol i nazwa kwalifikacji

Nazwa i symbol zawodu

Zdawalność w części pisemnej

Zdawalność w części praktycznej

Zdawalność egzaminu

Województwo łódzkie

EE.18 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

311909 – Technik automatyk

100%

93,3%

93,3%

Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie

100 %

100%

100%

Województwo łódzkie

EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

311410 – Technik mechatronik

96,2%

74,6%

73,6%

Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie

100 %

100%

100%

Szczegóły można przeczytać na stronie OKE w Łodzi http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=258

Warto dodać, że do egzaminu przystąpili wszyscy uczniowie klasy IV m (kwalifikacja EE.21) oraz IV t (kwalifikacja EE.18).

Był to dla nich już ostatni egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Po ukończeniu szkoły otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskane kwalifikacje wraz z suplementami – aneks do dyplomu w języku angielskim i języku polskim uprawniający do wykonywania zawodu Technik Mechatronik (uczniowie klasy IV m) lub Technik Automatyk (uczniowie klasy IV t) na europejskim rynku pracy. Wszystkim uczniom i nauczycielom przygotowującym do w/w egzaminów serdecznie gratulujemy.