Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

7 kwietnia 2022 r. pani dyrektor Agnieszka Nagoda – Gębicz pogratulowała i uroczyście wręczyła dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W tym roku szkolnym są to: Laura Dominia, Roksana Łudczak, Marcin Nowacki, Szymon Strzelczyk.

http://www.kuratorium.lodz.pl/komunikat-dotyczacy-wreczenia-dyplomow-stypendystom-prezesa-rady-ministrow-w-roku-szkolnym-2021-2022-oraz-stypendystom-ministra-edukacji-i-nauki-za-rok-szkolny-2020-2021/