„Zostań jednym z nas!” – spotkanie uczniów z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

W dniu 27 kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Uczniowie mogli uzyskać wiele cennych informacji dotyczących służby w Policji, a także zapoznać się z pracą policjantów służby dochodzeniowo-śledczej wykonujących samodzielnie czynności na miejscu zdarzenia, np. morderstwa. Uczniowie zostali włączeni w zadania pracowników policji dotyczące ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych w tym: biologicznych, daktyloskopijnych itp.

Dowiedzieli się, że w postępowaniu przygotowawczym szczególną rolę, podczas ujawniania i zabezpieczania dowodów, spełniają oględziny miejsca zdarzenia. Oględziny dokonywane są najczęściej przez funkcjonariuszy Policji w toku wykonywania czynności w niezbędnym zakresie, tj. jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa. Czas ich przeprowadzenia, rzetelność, z jaką są przeprowadzane, często ma decydujące znaczenie dla losów postępowania przygotowawczego. Nieprawidłowe ich wykonanie może spowodować nieodwracalne błędy w toku dalszego postępowania skutkujące np. niemożnością wykrycia sprawcy i zebrania odpowiednich dowodów przestępstwa.