Program edukacyjny „Żyj zdrowo”

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole zorganizowano cykl spotkań profilaktycznych dla młodzieży z dietetykiem, panem Patrykiem Jabłońskim w ramach programu edukacyjnego „Żyj zdrowo”. Program był podzielony na dwie części i realizowany w I i II półroczu we wszystkich klasach liceum i technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. Obejmował cykl wykładowy propagujący zdrowy styl życia z wykluczeniem używek typu: papierosy, alkohol, energy drinki i inne środki psychoaktywne.

Zakres tematyczny spotkań dotyczył: podstawowych składników diety i ich roli w codziennym odżywianiu, regularności spożywanych posiłków, negatywnego wpływu alkoholu, tytoniu i innych używek na wydolność młodego organizmu, wpływu stresu na funkcjonowanie młodych ludzi, wzmacniania układu odpornościowego oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w spotkaniach, miała dużo pytań do prowadzącego. Mamy nadzieję, że realizacja programu przyczyni się do zmiany nawyków i pomoże zdrowo żyć naszym uczniom. Koszt programu został w całości pokryty ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.