Ogólnopolski Turniej Wiedzy „ Pierwsza Pomocy”

IV Miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy „ Pierwsza Pomocy” dla klasy ratowniczo-medycznej,
I miejsce w drużyny klasy ratowniczo-medycznej 2b w działaniach praktycznych
.
30 maja 2022 roku podczas turnieju uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych sprawdzali swoje umiejętności z zakresu ratowania ludzkiego życia. Do Nowej Rudy przyjechały reprezentacje aż 45 szkół z całej Polski. Rywalizacja odbywała się w części teoretycznej (test pisemny) oraz praktycznej, podczas której Komisja Konkursowa sprawdzała umiejętność ratowania ludzkiego życia. W przerwie odbył się pokaz ratownictwa drogowego przygotowany przez Państwową Straż Pożarną z Nowej Rudy oraz Pogotowie Ratunkowe.

Wśród szkół ponadpodstawowych nasza reprezentacja szkoły zajęła IV miejsce w Polsce w klasyfikacji końcowej.
W działaniach praktycznych zespół klasy ratowniczo-medycznej 2b w składzie:
Milena Witkowska (Dowódca), Weronika Wójcik, Alicja Rosa, Natalia Słok był bez konkurencyjny na 5 pozoracji dziewczęta dobyły 5 razy maksymalną punktację.  
Wśród współorganizatorów znaleźli się: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Pogotowie Ratunkowe w Kłodzku i Świdnicy, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie oraz Centrum Turystyczno – Sportowe w Nowej Rudzie, na którego terenie 30 maja odbył się XV Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”. Gratulujemy!