Światowy Dzień Krwiodawcy

Corocznie 14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w dniu urodzin Karla Landsteinera, austriackiego immunologa i laureata Nagrody Nobla za odkrycie grup krwi. Święto pojawiło się w kalendarzu w 2004 roku z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, wspartej przez dwie inne wiodące organizacje: Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

W dniu 3 czerwca z tej okazji, a także z okazji 15 – lecia współpracującego z naszą szkołą Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez pedagoga i uczniów naszej szkoły. Zespół Szkół Ponadpodstawowych od początku swojej działalności współpracuje z Gminnym Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie. Bierzemy udział w akcjach krwiodawczych oraz licznych konkursach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż. W ostatnim czasie Okręgowy Odział Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, podczas których nasi reprezentanci zajęli II miejsce. Akademia z okazji święta krwiodawstwa była doskonałą okazją do uhonorowania zasłużonych krwiodawców z naszego rejonu oraz wręczenia nagród dla naszych uczniów.