Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022 r. zakończyliśmy rok szkolny 2021/22. W uroczystości uczestniczyli:

 • Pan Robert Młynarski – dyrektor techniczny p.o. Zastępca Dyrektora Oddziału Elektrowni Bełchatów
 • Pani Katarzyna Biegała – przewodnicząca Rady Gminy Kleszczów
 • Pani Joanna Guc – kierownik Referatu Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Gminy w Kleszczowie – reprezentująca Wójta Gminy Kleszczów
 • Pani Kinga Maruszewska – kierownik HR Oddziału Elektrowni Bełchatów.
 • Rada Rodziców naszej szkoły: pani Anna Kamieniak – przewodnicząca, pani Wioletta Kęsa – skarbnik, pani Ilona Kołodziej – sekretarz.
 • uczniowie Liceum i Technikum, rodzice, nauczyciele i pracownicy administracji.

Podsumowując ten rok szkolny pani dyrektor Agnieszka Nagoda – Gębicz wymieniła największe osiągnięcia uczniów i szkoły, a powodów do zadowolenia jest wiele min:

 • Technikum Nowoczesnych Technologii to 1 najlepsze technikum w Polsce i województwie łódzkim, ogromny sukces to 1 miejsce Polsce w rankingu maturalnym.
 •  Liceum Ogólnokształcące to 40 najlepsze liceum w województwie łódzkim według rankingu Perspektyw.
 • Po raz ósmy zostaliśmy wyróżnieni jako najaktywniejsza szkoła w Polsce w projekcie Dzień Przedsiębiorczości 2021.
 • uzyskaliśmy certyfikat wojewódzki „Szkoły promującej zdrowie”
 • Na terenie szkoły działa Szkolny Klub Wolontariatu, a młodzież wraz z nauczycielami zorganizowała wiele akcji charytatywnych chcąc udzielić pomocy finansowej potrzebującym.
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów w tym roku szkolnym otrzymywali: Laura Dominiak, Szymon Strzelczyk, Roksana Łudczak, Marcin Nowacki.

W roku szkolnym 2022/23 stypendium Prezesa Rady Ministrów będą otrzymać uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą średnią w szkole i są to:

 • z liceum  Aleksandra Gal  z klasy II a,
 • z technikum dla absolwentów gimnazjum – Marcin Nowacki z klasy III mg
 • z technikum dla absolwentów po szkole podstawowej – Antoni Łażewski z klasy III m
 • Stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego otrzymali Jan Pawelec i Jakub Sztuka.
 • W roku szkolnym 2021/22 na terenie szkoły odbyło się wiele konkursów
  i olimpiad sprawdzających wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Najważniejsze to:
  • w Międzynarodowej Olimpiadzie Młodzieży w Korei  w konkurencji „Najlepszy z najlepszych wynalazków” Jakub Sztuka i Jan Pawelec wywalczyli brązowy medal z projektem deski elektrycznej „PEV” z samodzielnie opracowanym systemem hamowania.
  • w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra – tytuł finalisty i 10  miejsce w Polsce uzyskał Michał Dusza
  • w XX Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej – X miejsce w Polsce uzyskał Maksym Mosiewicz
  • w VI Edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności 2021 tytuł laureata otrzymali: Maksym Gwadera i Olaf Dynus
  • w 48 Olimpiadzie Wiedzy Technicznej – Jakub Marciniak  i Szymon Płuciennik wygrali etap wojewódzki i zakwalifikowali się do zawodów ogólnopolskich III stopnia w grupie elektryczno-elektronicznej
  • w międzynarodowy konkursie Europejskiej Agencji Kosmicznej „CANSAT” zespół w składzie: Aleksander Ałaszewski, Jan Pawalec, Jakub Sztuka, Dawid Frukacz zajął II miejsce w finale krajowym
  • w Ogólnopolskim Konkursie „Senat Rzeczypospolitej Polskiej – Jego Rola i Znaczenie w Systemie Politycznym Rzeczypospolitej Polskiej” – awans do etapu centralnego i tytuł finalisty uzyskał Filip Gaik
  • w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” I miejsce w województwie łódzkim uzyskał Kamil Strzelczyk, finał ogólnopolski odbędzie się w lipcu.
  • w 29 Wojewódzkim Konkursie „Najlepsza Praca Modelowo-Konstrukcyjna w Szkołach Elektronicznych I Elektrycznych”
  • I miejsce  za „Minisatelitę badawczą” uzyskali Aleksander Ałaszewski, Dawid Frukacz, Jan Pawelec, Jakub Sztuka
  • II miejsce za pracę „Aktywna proteza dłoni sterowana za pomocą sygnałów bioelektrycznych generowanych przez ludzkie mięśnie” otrzymał Łukasz Jabłoński 
  • III miejsce za wyświetlacz cen kryptowalut – uzyskał Jakub Sztuka.

Na uwagę  zasługują liczne sukcesy sportowców na zawodach różnych szczebli, były to sukcesy indywidualne i drużynowe. Najważniejsze to:

 • Tytuł Mistrza Polski: Oliwiera Krzyszkowskiego w  Mistrzostwach Polski Juniorów w Pływaniu Osób z Niepełnosprawnościami
 • II miejsce drużyny Adam Rzepecki i Maksymilian Zawiślak w Finale Wojewódzkim w Tenisie Stołowym Chłopców.

I oczywiście nasz ostatni sukces:

stypendium do Doliny Krzemowej w Stanach Zjednoczonych uzyskali Jan Pawelec, Jakub Sztuka, Łukasz Kasprzak, Marcel Słabosz, Aleksander Ałaszewski (lista rezerwowa).

W klasyfikacji rocznej  wśród 14 klas najwyższą średnią uzyskały:

 1. klasa III mg Technikum – średnia ocen  – 4,65
 2. klasa II a Liceum- średnia ocen – 4,56
 3. klasy III m i II m Technikum – średnia ocen – 4,54

Pani dyrektor podsumowując efekty całorocznej pracy podziękowała wszystkim nauczycielom, za zaangażowanie i dążenie do wykonywania pracy na najwyższym poziomie, o czym świadczą wyniki egzaminów maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz plebiscyty i rankingi. Podziękowania skierowano również do pracowników administracji, którzy wykonują wiele zadań wpływających na prawidłowe funkcjonowanie i organizację szkoły.

Pani dyrektor podziękowała organowi prowadzącemu za przychylność i współpracę w realizacji zadań, dzięki czemu możemy uczyć w tak dobrych warunkach i być chlubą Gminy Kleszczów oraz wszystkim instytucjom i zakładom pracy za wspieranie działań oświatowych, w szczególności Elektrowni Bełchatów i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

W tym roku szkolnym świadectwa takie otrzymuje 60 uczniów, w tym 26 uczniów/ uczennic liceum i 34 uczniów/ uczennic technikum.

Z Liceum Ogólnokształcącego:

 • Serwa Klaudia
 • Głowacka Amelia
 • Sujata Zofia
 • Zielińska Hanna
 • Lech Liliana
 • Guc Malwina
 • Włodarczyk Julia
 • Gal Aleksandra
 • Wiernicka Zofia
 • Dwornik Katarzyna
 • Kukuła Julianna
 • Gaik Filip
 • Aleksanderek Karolina
 • Kotlewska Patrycja
 • Olczyk Karolina
 • Domagała Magdalena
 • Matyja Bartosz
 • Smutek Zofia
 • Kowalczyk Jagoda
 • Marcioch Nikola
 • Dominiak Laura
 • Dominiak Natalia
 • Tkacz Julia
 • Gwadera Maksym
 • Jóźkiewicz Dominika
 • Aleksanderek Katarzyna

Z Technikum:

 • Piwowarski Kacper
 • Skorzycki Jakub
 • Muskała Maksymilian
 • Pietruszka Maciej
 • Dylak Miłosz
 • Kaczmarek Wiktor
 • Romaniszyn Sandra
 • Kaźmierczak Kordian
 • Łażewski Antoni
 • Kasprzak Łukasz
 • Rękorajski Tobiasz
 • Chałubek Kacper
 • Turlejska Otylia
 • Hibowska Konstancja
 • Franczak Sergiusz
 • Karasek Klaudiusz
 • Rudnicki Fabian
 • Stańczyk Mikołaj
 • Piekielny Kacper
 • Nowacki Marcin
 • Łukasińska Natalia
 • Bluszcz Adrianna
 • Płuciennik Szymon
 • Ałaszewski Aleksander
 • Marciniak Jakub
 • Profic Tomasz
 • Bieniek Monika
 • Jabłoński Krzysztof
 • Mosiewicz Maksym
 • Wiśniewski Jakub
 • Łakomy Maciej
 • Kazior Błażej
 • Pawelec Jan
 • Słabosz Marcel

Szczególne wyróżnienie otrzymali ci uczniowie, którym przebywanie w szkole każdego dnia jest niestraszne i w ciągu całego roku szkolnego nie opuścili ani jednego dnia czyli mają 100 % frekwencję.

Są to:

 1. Wójcik Weronika (II b)
 2. Marcioch Nikola (III a)
 3. Tkacz Julia (III a)
 4. Tomczuk Jerzy (III m)
 5. Kaczmarzyk Olivier (III t)
 6. Adamik Maurycy (III tg)
 7. Kociszewski Kuba (III tg)

Nagrody za szczególne zaangażowanie w życie szkoły w tym roku szkolnym otrzymali

 1. Filip Gaik
 2. Julia Tkacz
 3. Zuzanna Kamińska
 4. Aniela Wiła
 5. Tomasz Płomiński
 6. Adam Rzepecki
 7. Przemysław Muskała
 8. Otylia Turlejska
 9. Aleksandra Wiśniewska
 10. Wiktor Matyja

Najlepsi czytelnicy w tym roku szkolnym

 1. Łukasz Krokwiński
 2. Olivier Kaczmarczyk
 3. Piotr Chybalski

PLEBISCYT 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW

W plebiscycie zostali uwzględniani wszyscy uczniowie, którzy uzyskują wysokie lokaty w zawodach różnych szczebli w roku 2021/22, a wyniki są następujące:

 1. Zawiślak Maksymilian                       
 2. Dylak Miłosz                                          
 3. Drzazga Dawid                                      
 4. Gradoń Jan                                            
 5. Dzieciątkowski Filip                          
 6. Kokosiński Jakub                                   
 7. Profic Tomasz                                        
 8. Sujata Zofia                                           
 9. Bujacz Jakub                                         
 10. Rzepecki Adam                                     

Nagrody za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym 

 • Filip Dzieciątkowski
 • Alicja Rosa
 • Weronika Wójcik
 • Katarzyna Aleksanderek

Zgodnie z tradycją Rada Rodziców naszej szkoły ufundowała nagrody książkowe dla uczniów. Serdecznie dziękujemy.

W tym dniu wręczono także nagrody w konkursach zorganizowanych w szkole i zewnętrznych.

Następnie głos zabrał pan dyrektor Robert Młynarski i wręczył dyplomy wyróżnionym uczniom, którzy mieli ufundowane  stypendia w roku szk. 2021/22.

Pani dyrektor złożyła serdeczne podziękowania i kwiaty pani Ewie Szczepaniak – Sieradzkiej, która pracowała w naszej szkole od początku jej funkcjonowania czyli od 2009 roku, a teraz po wielu latach pracy w oświacie zdecydowała się przejść na zasłużoną emeryturę.

Podziękowania otrzymały również pracujące w naszej szkole Pani Marzanna Grzejszczak i Pani Ilona Górazda.

Pani dyrektor wraz z panią Anną Kamieniak oraz Iloną Kołodziej podziękowała pani Wiolecie Kęsa, która sprawowała funkcje skarbnika Rady Rodziców naszej szkoły prze 3 lata i wywiązywała się ze swoich obowiązków doskonale.

Na zakończenie pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gebicz pogratulowała promocji i osiągnięć wszystkim uczniom liceum i technikum, mówiąc:

„nie sposób było wyróżnić na forum wszystkich, ale każdy indywidualnie zasługuje na pochwałę:

 • za uzyskanie wyników na miarę swoich możliwości,
 • za kulturę osobistą,
 • za wspaniałe pomysły,
 • za bycie dobrym kolegą / koleżanką
 • za swoją indywidualność

bo każdy z was moi drodzy jest dla nas ważny i cieszymy się, że jesteście uczniami naszej szkoły. My wiemy, że młodego człowieka nie określa żadna ocena szkolna, lecz praca nad sobą i wysiłek, jaki musicie włożyć, by być w miejscu, w którym jesteście obecnie. Przed Wami dwa miesiące odpoczynku od nauki i sprawdzianów. Wierzę, że te letnie miesiące dostarczą wam wielu pozytywnych wrażeń i pozwolą nabrać energii na nowy rok szkolny. Życzę wszystkim słonecznych, radosnych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.”

Następnie młodzież naszej szkoły przedstawiła przygotowany wraz z panią wicedyrektor program artystyczny.