Egzamin zawodowy na 100 %

31 sierpnia 2022 r. szkoła otrzymała wyniki egzaminu zawodowego, który odbył się w sesji czerwiec – lipiec 2022 r. Z dumą informujemy, że nasi uczniowie Technikum Nowoczesnych Technologii zdali egzamin w 100 %, uzyskując bardzo wysokie wyniki.

W naszym technikum po raz pierwszy był to egzamin wg podstawy programowej 2019. Przystąpili do niego wszyscy uczniowie z klas trzecich technikum:

  • Klasa 3mg w zawodzie technik mechatronik – kwalifikacja ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • Klasa 3tg w zawodzie technik automatyk – kwalifikacja ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

Wszystkim uczniom i nauczycielom przygotowującym do w/w egzaminu serdecznie gratulujemy!

Certyfikaty kwalifikacji zawodowych, wydane przez OKE w Łodzi zostaną wręczone uczniom 7 września 2022 r.