Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

1 września 2022 o godz. 9.30 odbyło się uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023 dla uczniów Liceum i Technikum. Pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz powitała przybyłych rodziców, nauczycieli, pracowników administracji, społeczność uczniowską Liceum i Technikum, a szczególnie uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym w szkole łącznie będzie uczyło się 387 uczniów, w tym 100 uczniów klas pierwszych. Będą 4 klasy pierwsze:

  • Klasa I a – językowa, wychowawczyni pani Ewa Siedlarek
  • Klasa I b – medyczno-ratownicza, wychowawczyni pani Małgorzata Bugajska
  • Klasa I t – zawód technik automatyk, wychowawczyni pani Agnieszka Kubś
  • Klasa I m – zawód technik mechatronik, wychowawca pan Robert Pawlicki.

W tym roku szkolnym pracę w naszej szkole podejmie dwoje nowych nauczycieli. Są to: 

  1. Pan mgr Piotr Bindas – nauczyciel fizyki 
  2. Pani mgr Dorota Chmielewska – nauczyciel historii, historii i teraźniejszości

Pani Dyrektor podkreśliła, że okres wakacji to dla całej społeczności szkolnej nie tylko odpoczynek, dla niektórych nauczycieli to również czas wzmożonej pracy.  W trakcie wakacji pani Kinga Klimczyk i pani Ilona Górazda zdobyły kolejny stopień awansu zawodowego i uzyskały stopień nauczyciela kontraktowego. Pani Katarzyna Woźniak, pani Martyna Paśnik, pan Szymon Madejczyk uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, natomiast pani Agnieszka Kubś i pani Małgorzata Bugajska zdobyły stopień nauczyciela dyplomowanego. Serdecznie gratulujemy!
Pani Dyrektor przedstawiła terminy ferii zimowych i zakończenia nauki oraz podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz zmiany dotyczące dydaktyki tj.: wprowadzenie nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość, a także zmian w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Uczniowie klas czwartych Liceum po szkole podstawowej i klas czwartych Technikum po gimnazjum w tym roku będą przystępowali do egzaminu dojrzałości w nowej formule. Egzaminy maturalne w 2023 roku rozpoczną się 4 maja i zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych. 

Na zakończenie Pani Dyrektor zwróciła się do uczniów, aby nie zrażali się pierwszymi niepowodzeniami, bo są one częścią każdej edukacji.  Życzyła dążenia do poszerzania wiedzy, do rozwijania własnych pasji oraz talentów, podkreślając, że zawsze mogą liczyć na pomoc kolegów, koleżanek, nauczycieli i wychowawców i z każdej szkolnej sytuacji, nawet z trudnych sytuacji należy wyciągać wnioski na przyszłość.

Nauczycielom Pani dyrektor życzyła wielu sukcesów pedagogicznych, a także radości i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy, dziękując już dziś za trud wkładany w proces uczenia i wychowania, a Rodziców naszych uczniów zaprosiła do współpracy w trakcie całego roku szkolnego.

Wszystkim życzymy spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2022/2023.

/adm