Bieg Fair Play

W dniu 12.09.2022r w naszej szkole nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali bieg w ramach Światowego Dnia Fair Play, przyłączając się do akcji Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest to wydarzenie mające na celu promocję zasad fair play, wartości etycznych w sporcie oraz w życiu. Uczniowie podczas lekcji wf-u mieli za zadanie pokonać jak największą ilość okrążeń biegając wokół sali. Każdy z uczestników wykonał zadanie na miarę własnych możliwości. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i zapraszamy na kolejna edycję biegu w przyszłym roku szkolnym.

Drużyny biorące udział w biegu