Międzynarodowe Targi ENERGETAB 2022

15 września 2022 r. uczniowie klas IVT oraz IVM Technikum Nowoczesnych Technologii ZSP w Kleszczowie wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Bielska–Białej. Celem głównym wycieczki było zwiedzanie ekspozycji oraz zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi prezentowanymi przez wystawców w ramach międzynarodowych targów ENERGETAB. 

ENERGETAB to największe w Polsce międzynarodowe targi nowoczesnych urządzeń i technologii dla energetyki. Zakres branżowy targów ENERGETAB jest bardzo obszerny. Obejmuje urządzenia i aparaturę związaną z wytwarzaniem. przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej – na każdym poziomie napięciowym. Targom towarzyszą konferencje, seminaria i prezentacje wystawców. Jest to doskonałe miejsce dla rozmów o aktualnych kierunkach rozwoju branży oraz wdrażanych innowacjach. Impreza jest licznie odwiedzana przez specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych jak również jest bogatym źródłem informacji dla projektantów oraz uczniów szkół technicznych i młodzieży akademickiej z terenu całego kraju.