5-lecie powstania Fundacji Przekraczać Granice

16 września 2022 r. pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz miała przyjemność uczestniczyć w Jubileuszu 5-lecia Fundacji Przekraczać Granice. Fundacja działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, z grupy wykluczonych społecznie, niesamodzielnych, dotkniętych przemocą, z uzależnieniami, bezdomnością, a także na rzecz starszych, dzieci i młodzieży.

Dziękujemy Prezesowi Fundacji Panu Andrzejowi Niewieczerzałowi za wieloletnią współpracę oraz uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych.