O projekcie PO WER w Dzienniku Łódzkim

30 września 2022 r. kończymy realizację – rozpoczętego 1 października 2020 – projektu  „Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym” o nr 2020-1-PL01-KA102-079072, który jest  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego„.  Przez cały ten czas dzieliliśmy się jego rezultatami, by dotrzeć z informacją o swojej działalności i programie PO WER do szerokiej grupy odbiorców. Wykorzystywaliśmy do tego różne narzędzia  w tym media tradycyjne – prasę. W Dzienniku Łódzkim zamieściliśmy artykuł „Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym w Technikum w Kleszczowie”, w którym m.in.  podsumowaliśmy nasze działania i pochwaliliśmy się osiągniętymi wynikami.

Link do artykułu: Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym w Technikum w Kleszczowie | Bełchatów Nasze Miasto

Artykuł w lokalnych mediach