Pierwsza w tym roku szkolnym akcja honorowego krwiodawstwa.

W piątek 30 września odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym akcja honorowego krwiodawstwa. We współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz Gminnym Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie przeprowadzono akcję honorowego krwiodawstwa, w której udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Dla niektórych był to pierwszy raz. Osoby gotowe do podzielenia się z potrzebującymi najcenniejszym i niezastąpionym lekiem, którym jest krew zgłosiły się do kompleksu SOLPARK w godzinach od 11.00 do 13.00. Przypominamy, że krwiodawcami mogą zostać osoby zdrowe, które ukończyły 18 lat, nie przyjmujące na stałe żadnych leków. Dodatkowym parametrem jest waga dawcy – nie może być ona niższa niż 50 kg.

Kolejna akcja odbędzie się 1 grudnia i połączona zostanie z rejestracją potencjalnych dawców szpiku kostnego. Zapraszamy.

Poniżej przedstawiamy naszych krwiodawców.