Informacja Poradni dla Dzieci i Młodzieży oraz Rodzin Wolmed w Bełchatowie

Poradnia oferuje wsparcie zespołu psychologów i psychoterapeutów dla dzieci i młodzieży (do 18. lub 21. roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej) oraz ich rodziców. By skorzystać z pomocy nie trzeba mieć skierowania, należy być osobą ubezpieczoną. Pomoc jest bezpłatna, w ramach NFZ. Opiekę nad pacjentami sprawują psy­cholodzy, psychoterapeuci oraz terapeuta środowiskowy, a konsultacje udzielane są bez­pośrednio w poradniach oraz w formie tele- i video porad.