Łódzkie Konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży

Przedstawiciele naszej społeczności uczniowskiej Anna Barda i Jan Gradoń uczestniczyli 17 października w łódzkich konsultacjach Rady Dzieci i Młodzieży. Spotkanie rozpoczął panel dyskusyjny, podczas którego zaproszeni prelegenci wypowiadali się na temat wyzwań, możliwości i zagrożeń stojących przed współczesną edukacją. Dyskusję moderowała przewodnicząca RDiM Aleksandra Horoszko. W spotkaniu wzięli udział również: Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer oraz Dyrektor Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim Tomasz Trzaskacz.  Poruszane przez młodzież szkół ponadpodstawowych tematy to m.in.: telefony w szkołach, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, podstawa programowa we współczesnej szkole. Konferencja ta dowodzi, że młode pokolenie ma wiele do powiedzenia, z rozwagą podchodzi do ważnych zagadnień obecnych w szkolnej rzeczywistości.