XXII Okręgowy Zlot Ratowników Drogowych Polskiego Związku Motorowego

W sobotę 22 października br. Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów zorganizował w XXII Zlot Ratowników Drogowych PZM Okręgu Łódzkiego. Zlot współorganizował Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w  Łodzi przy wsparciu PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Belchatów.

Od 36 lat KM „Energetyk” zajmuje się szkoleniem z pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego. W klubie działa siedmiu instruktorów Ratownictwa Drogowego i 25 Ratowników Drogowych, którzy wielokrotnie sprawdzali się zarówno w organizacji imprez jak i w rywalizacji ogólnopolskiej reprezentując Okręg Łódzki PZM w charakterze zawodników.

Celem Zlotu była popularyzacja zagadnień związanych z ratowaniem zdrowia lub życia oraz zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w udzielaniu pomocy przed medycznej, a także kształtowanie prawidłowych odruchów i zachowań w miejscu kolizji na drodze.

W Zlocie mógł wziąć udział każdy zainteresowany udzielaniem pierwszej pomocy z elementami ratownictwa drogowego. Organizatorzy nie wymagali posiadania samochodu, przynależności do PZM a także uprawnień Ratowników Drogowych.

Do udziału w zlocie zgłosiło się 26 uczestników, były to w zdecydowanej większości uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, którzy już po raz kolejny wzięli udział w szkoleniu. Szkolenie składało się z części wykładowej

i części praktycznej. Aby wyłonić najlepszych w klasyfikacji przeprowadzono test z wiadomości udzielania pierwszej pomocy. Rywalizacja była bardzo zacięta i konieczna była dogrywka, aby wyłonić zdobywców pucharów za I, II i III miejsce.

W pierwszej części wykładowcy z KM „Energetyk”, a byli to: Jerzy Antczak, Elżbieta Antczak, Iwona Młynarczyk, Marek Młynarczyk, Tadeusz Dziadzio, Mariusz Warchoł, Danuta Hachulska i Sławomir Figura przeprowadzili multimedialne prezentacje.

Omawiano m.in. prawny obowiązek udzielania pomocy, czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku oraz z bezpieczeństwem osób udzielających pomocy. Prezentowana była pomoc w przypadku zranień, złamań, zatruć, oparzeń i odmrożeń oraz postępowanie z osobami u których nastąpiło omdlenie, zatrzymanie oddechu i krążenia krwi.

Podczas prezentowanych zagadnień nastąpiły pokazy w wykonaniu instruktorów, a następnie praktyczne ćwiczenia w wykonywaniu resuscytacji krążeniowo- oddechowej (RKO), obsługi Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) i układaniu poszkodowanych w pozycji bezpiecznej.

Puchary za I, II i III miejsce zdobyły uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Kleszczowa.

Pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Kowalska 2b, która otrzymała Puchar Prezesa ZO PZM w Łodzi Mirosława Nicowskiego, puchar w zastępstwie Prezesa wręczył Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZM w Łodzi Jerzy Antczak.

Drugie miejsce i Puchar ufundowany przez Prezesa Klubu Motorowego „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów Sławomira Figurę zdobyła Oliwia Szczukocka 4b.

Trzecie miejsce i Puchar Przewodniczącego Komisji BRD i Sportu Popularnego ZO PZM w Łodzi Marka Młynarczyka zdobyła Julia Dwornik 1b.

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające, udział w szkoleniu oraz apteczkę samochodową.