Ogólnopolski Tydzień Kariery – relacja dzień po dniu

W dniach 17 – 23 października 2022 r. uczestniczyliśmy w XIV Ogólnopolskim Tygodniu Kariery (OTK) pod hasłem: „Złap za stery do swojej kariery”. Jest to coroczne wydarzenie zainicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem OTK jest wspieranie młodych ludzi w planowaniu dalszej edukacji, budowanie ścieżki kariery czy odkrywanie zasobów oraz talentów. Na cykl spotkań przygotowanych przez doradców zawodowych zostali zaproszeni specjalni goście.

17 października 2022 r.

Ogólnopolski Tydzień Kariery w naszej szkole rozpoczęliśmy od relacji naszych uczniów: Janka Pawelca, Jakuba Sztuki, Marcela Słabosza i Łukasza Kasprzyka z wizyty w Dolinie Krzemowej USA pt. „Spełniając marzenia”. Stypendyści konkursu o stypendium Quin Hedvig Scholarship opowiedzieli o prestiżowym wyjeździe, podczas którego zwiedzili m.in. Stanford University, University of California Berkley, California Academy of Science, SRI International, San Francisco Museum of Modern Art, Google, LinkedIn, NASA, a także innowacyjne korporacje ze Stanów Zjednoczonych.

Następnym wydarzeniem było: „Pokonuj bariery wspinając się po szczeblach swojej kariery” –  spotkanie z podróżnikiem i wielkim pasjonatem, filozofem, autorem książek p. Markiem Kamińskim. W swoim wystąpieniu opowiedział o swojej ścieżce kariery, licznych podróżach i doświadczeniu. Spotkanie było zorganizowane we współpracy z Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleszczowie. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań oraz mogli zakupić książkę   „Moje bieguny. Dzienniki z wypraw.”, wydanej po raz pierwszy w 1998r., wzbogaconej o zapiski z podróży „na trzeci biegun”- Santiago de Compostela, z autorską dedykacją.

Logo partnerów wydarzeń

„Problemy współczesnej szkoły i projektowanych zmian w oświacie” Jan Gradoń i Anna Barda wraz z panią Aleksandrą Ignasiak- Smelą uczestniczyli w łódzkich konsultacjach Rady Dzieci i Młodzieży. Na spotkaniu poruszane przez młodzież szkół ponadpodstawowych tematy dotyczyły m.in.: wyzwań i możliwości oraz zagrożeń stojących przed współczesną edukacją, telefonów w szkołach, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a także podstawy programowej we współczesnej szkole. Dyskusję moderowała przewodnicząca RDiM Aleksandra Horoszko. W spotkaniu wzięli udział również: Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer oraz Dyrektor Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim Tomasz Trzaskacz.

18 października 2022 r.

„Sterując swoja karierą w wojsku”- odbyło się spotkanie z żołnierzami Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej st.chor.sztb. p. Pawłem Kałduńskim były żołnierz GROM-u  i szer. p. Piotrem Szczepaniakiem – starszy ratownik. Pan Paweł omówił cechy charakterystyczne zawodu żołnierza oraz przedstawił swoją ścieżkę zawodową oraz poszczególne szczeble w hierarchii wojskowej. Na przygotowanej prezentacji pokazał kadry z życia codziennego, poligonów, ćwiczeń, a także misji specjalnych. Pan Piotr opowiedział, jak wygląda przeszkolenie wojskowe i etapy przygotowujące kandydata do służby wojskowej. Uczniowie mogli oglądać albumy, zdjęcia, medale za służbę.

Logo partnerów wydarzeń

„Ballady i romanse” – odbył się wykład p. prof. Pelagii Bojko, która wykłada na Wydziale Filologicznym i Historycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Dzięki uprzejmości prof. P. Bojko uczniowie ZSP w Kleszczowie mieli możliwość poczuć się jak studenci i wysłuchać wykładu dotyczącego ballady „Lilie” Adama Mickiewicza. W roku jubileuszowym – 200 lat po wydaniu „Ballad i romansów” rozpoczynających epokę romantyzmu w Polsce mogli się przekonać, że miłość romantyczna bywa naprawdę tragiczna. Profesor Bojko przedstawiła także swoją drogę kariery i odsłoniła plusy i minusy pracy na uniwersytecie.

„Budowanie kariery i wizerunku w biznesie” – odbyło się spotkanie z p. Małgorzatą Magier prezes zarządu firmy EKO-LAB Consulting Sp. z o.o. oraz p. Małgorzatą Bogacką – Specjalistą ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Firma świadczy kompleksowe usługi związane z pomiarami i analizą czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy, emisji pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego, analizy fizykochemiczne wód i ścieków. Pani M. Magier w swoim wystąpieniu zapoznała uczniów z charakterystyka firmy, możliwością zatrudnienia oraz swoim wieloletnim doświadczeniem.  Przedstawiła swoją ścieżkę rozwoju, a także przeprowadziła ćwiczenia warsztatowe dotyczące kształtowania wizerunku i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Logo partnerów wydarzeń

19 października 2022 r.

„Po schodach kariery” – odbyło się spotkanie z  p. Dariuszem Wychowałkiem, dyrektorem technicznym firmy Ramb Sp. z o.o. i p. Sebastianem Sobczakiem specjalistą ds. organizacji, komunikacji i promocji. Spółka RAMB świadczy usługi w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów konstrukcji stalowych, zabezpieczeń antykorozyjnych, robót budowlano-inżynieryjnych, robót elektrycznych, obróbki skrawaniem, remontów i eksploatacji obiektów, remontów agregatów pomp głębinowych, produkcji filtrów, remontów maszyn i urządzeń dla górnictwa odkrywkowego. Celem spotkania było przekazanie młodzieży ważnych informacji o firmie, produktach, parku maszyn, ale również o wymaganiach stawianych przyszłym pracownikom i możliwościach zatrudnienia oraz kariery zawodowej w tej firmie. Na zakończenie spotkania p. Dariusz Wychowałek przeprowadził konkurs z nagrodami dla aktywnych słuchaczy. Spotkanie było urozmaicone prezentacjami i filmem, a prowadzący odpowiadał na liczne pytania uczniów.

„Znam swoje prawa” – spotkanie z p. Edytą Star – Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta. Uczniowie poznali podstawowe prawa konsumentów, zasady zwrotu towarów w sklepach internetowych i tradycyjnych oraz sposoby reklamacji towaru z wadami. Pani rzecznik w trakcie spotkania zaprezentowała również najważniejsze instytucje i organy, których zadaniem jest ochrona praw konsumentów. Omówiła także zasady funkcjonowania i zakres działania Biura Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wykładu a na koniec otrzymała wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania.

„Jak to działa” –  uczniowie klas IV Technikum Nowoczesnych Technologii mieli możliwość zwiedzenia podbasenia Solparku. Kierownik Działu Operacyjno-Technicznego pan Artur Kokosiński, który oprowadzał uczniów po maszynowni podbasenia, wyjaśniał mechanizmy działania urządzeń podgrzewających, filtrujących, uzdatniających wodę. Uczniowie mieli możliwość poznania tajników niewidocznych dla ogółu miłośników pływania.

Logo partnerów wydarzeń

„Medyczne szczeble kariery” – uczniowie klasy Ib i IIb o profilu ratowniczo-medycznym uczestniczyli w wycieczce do Krakowa. Głównym punktem tej wycieczki była wizyta w Muzeum Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczniowie mogli poznać anatomię człowieka, budowę szkieletu i jego rozwój oraz stworzone przez studentów medycyny Akademii Krakowskiej preparaty suche (oczyszczone szczątki ludzkie) i mokre (organy nasączone formaliną). Jednym z celów tego wydarzenia było poszerzanie wiedzy z zakresu medycyny oraz przedstawienie różnych możliwości wyboru drogi zawodowej.

20 października 2022 r.

Złap za stery do swojej kariery”. Decyzje dotyczące wyboru zawodu i zaplanowania zawodowej kariery są jednymi z ważniejszych, które podejmujemy w życiu. Od nich                        w dużym stopniu zależy przyszłe życie. I mimo, że zmieniająca się rzeczywistość związana                  z rynkiem pracy wymaga dużej mobilności (umiejętności dokonywania zmian, przystosowania się), umiejętności przekwalifikowania się, to niezmiernie istotne jest, jak dalece człowiek (szczególnie młody) świadomie podejmuje swoją pierwszą decyzję. W tym dniu odbyły się konsultacje z  doradcą zawodowym, pedagogiem i psychologiem szkolnym – młodzież miała możliwość porozmawiania, skorzystania z porad nauczycieli dotyczących wyborów życiowych, przyszłości oraz otrzymać pomoc w rozwiązaniu nurtujących ich problemów. Udostępnione zostały testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych do samodzielnego wykonania, a z wynikami uczniowie mogli się zwrócić do nauczycieli specjalistów. https://zspkleszczow.pl/2022/10/21/ogolnopolski-tydzien-kariery-zlap-za-stery-do-swojej-kariery/

21 października 2022 r.

„Po szczeblach kariery” – spotkanie z p. Ireneuszem Grodkiem sędzią Sądu Okręgowego               w Piotrkowie Tryb. W spotkaniu uczestniczyły klasy językowe oraz zainteresowani uczniowie. Pan Ireneusz Grodek w ciekawy sposób opowiedział o swojej drodze zawodowej, przedstawił charakterystykę wykonywanego zawodu oraz kolejne etapy nauki wymagane do podjęcia pracy sędziego. Zwrócił uwagę na szczególne cechy charakteru, które powinni posiadać kandydaci na studia prawnicze.

Logo partnerów wydarzeń

„Napisz swoją karierę”– spotkanie z p. Aleksandrą Mazur, autorką książek: „Aszerat”, „Abigail”, „Adelajda”. Pani Aleksandra Mazur opowiedziała młodzieży o sobie, wykształceniu, pracy, swoich wyborach zawodowych i o swojej wielkiej pasji jaką jest pisanie. W swoich książkach przedstawia losy kobiet osadzone w realiach historycznych. Młodzież miała możliwość poznania etapów powstawania książki, jak zacząć pisać, skąd czerpać pomysły, jak wydać książkę oraz zainteresować czytelnika. Pani Aleksandra Mazur gorąco zachęcała uczniów do pisania opowiadań, tekstów, utworów i udziału w konkursach literackich. Do biblioteki szkolnej w tym dniu zostały zakupione 4 w/w pozycje książkowe wraz serdecznymi dedykacjami autora. Zapraszamy wszystkich do przeczytania tych niezwykle ciekawych książek.

Logo partnerów wydarzeń

„Sam kierujesz swoją karierą” – spotkanie z p. Michałem Mazuremabsolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej, byłym prezesem Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, Information Technology Evangelist. Pan Michał Mazur posługując się bardzo ciekawą prezentacją opowiedział młodzieży o jednoczesnej pracy w trzech różnych firmach na różnych stanowiskach:

1. Strategic Analyst Manager w INCAT  (firma produkująca software dla silników transakcyjnych systemów bankowych). Aktualnie prowadzi międzynarodowe projekty w Polsce, Królestwie Arabii Saudyjskiej, Litwie,  Belgii, w ramach których projektuje i wdraża centralne systemy transakcyjne dla nowo tworzonych innowacyjnych międzynarodowych banków i Fintechów.   

2. Prezes Zarządu firmy MIRAI Blockchain – firma technologiczna, która realizuje projekt badawczo-rozwojowy w zakresie wykorzystania technologii łańcucha bloków w świecie finansów, transakcji bankowych oraz zarządzania aktywami. Firma pozyskała finansowanie Funduszów Unijnych w ramach programu „Inteligentny Rozwój” 

3. Prezes ARIDA SYSTEMS – firma technologiczna projektująca oraz produkująca zaawansowane systemy bezpieczeństwa oparte na urządzeniach rentgenowskich. Firma dostarcza produkty w zakresie podstawowej infrastruktury bezpieczeństwa dla kluczowych klientów w tym obszarze, takich jak: Sądy Rejonowe i Okręgowe, Ministerstwo Finansów, Polska Izba Celna, Biuro Ochrony Rządu, Żandarmeria Wojskowa,  Zamek Królewski na Wawelu oraz wielu klientów komercyjnych.  

Pan Michał Mazur opowiadał jak prowadząc jednocześnie trzy wymagające działalności, precyzyjnie zarządzać własnym czasem. Przedstawił swoje autorskie rozwiązania, które pozwalają mu na dokonywanie odpowiednich wyborów, ciągłe zdobywanie nowych umiejętności oraz zarażanie energią swoich współpracowników. Opowiadając o swojej ścieżce zawodowej podkreślił jak istotne jest wykorzystanie rozwoju opartego na wiedzy, podejmowanie właściwych decyzji i kierunkowanie się na kilka kroków do przodu oraz o przygodach jakie go spotkały w ostatnim czasie podczas licznych międzynarodowych podróży.  

Pan Michał Mazur odpowiadał na liczne pytania młodzieży dotyczące tworzenia własnej firmy, umiejętności miękkich potrzebnych do zarządzania sobą i własnym czasem, wieku odpowiedniego do podejmowania decyzji tworzenia własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Logo partnerów wydarzeń