Zbieramy telefony dla Jasia

Telefony należy przynosić do pedagoga szkolnego p. Ilony Bujacz