Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

17.XI.2022 w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w treningu podnoszącym umiejętności młodych kierowców. Kurs był nagrodą za uzyskanie wysokiej liczby punktów w teście przeprowadzonym w ramach programu „Mistrzowie w drodze”, którego organizatorem było Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz pamiątkowe gadżety, ale liczyła się przede wszystkim sama frajda z jazdy na torze w trudnych warunkach, nabycie nowych umiejętności i nowe spojrzenie na wiarę we własne możliwości jako kierowca.

Wszystkich samochodziarzy zachęcamy do podobnych szkoleń i życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi.