Młodzież internacka śpiewa pieśni patriotyczne i recytuje przed Mieszkańcami DPS w Kleszczowie

24 listopada 2022 r. w czwartek wychowankowie naszego Internatu w składzie: Antoni, Jan, Jordan, Kamil, Marek, Martyna L., Martyna S., Matylda, Weronika, Zuzanna wraz z wychowawczynią odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie, aby móc wspólnie zaśpiewać pieśni patriotyczne i wygłosić wiersze. Jordan wyrecytował ,,Redutę Ordona,,, Weronika wygłosiła wiersz C.K. Norwida pt.,,Moja piosenka [II], a Marek utwór A.Słonimskiego ,,Polska,,.

Wspólnie zaśpiewaliśmy pieśni: ,, Rotę,, , ,, Rozkwitają pąki białych róż,, , ,, Szarą piechotę,,. Zwieńczeniem występu było wykonanie przez Martynę S. piosenki ,,Jest taki kraj,,. Listopad to miesiąc sprzyjający refleksji nad naszym życiem i przemijaniem oraz obfitujący w przeżycia patriotyczne, skłaniający do wdzięczności i dumy z odzyskanej  niepodległości naszej Ojczyzny – Polski. Młodzież uczestnicząca w tym wydarzeniu  miała okazję do pokazania swego patriotyzmu, do uzewnętrznia swych zdolności wokalnych i  recytatorskich oraz wyrażenia pamięci o osobach starszych i samotnych. Mieszkańcy DPS przyjęli wychowanków Internatu bardzo miło i z zadowoleniem. Organizatorem wydarzenia była wychowczyni Milena Rudzka. Dziękujemy Dyrektorowi ks. Sławomirowi Bednarskiemu i kadrze zarządzającej za możliwość spotkania i miłą atmosferę.