Zaproszenie do świata folkloru w ZSP

„Folklor polski to symboliczno-artystyczna dziedzina polskiej kultury ludowej. Przybiera niejednolite formy w zależności od grupy społecznej i regionu etnograficznego. Do folkloru danej okolicy zalicza się taką twórczość ludową, jak tańce, muzykę, instrumenty, gwarę, pieśni, stroje, rękodzieło (ceramikę, tkactwo, kowalstwo), budownictwo.”

25 listopada w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Przed uczniami oraz nauczycielami szkoły wystąpił studencki Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie” z AWF- u w Białej Podlaskiej.

„Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie” jest „ambasadorem” kultury polskiej w kraju i za granicą. Od 1970 roku „Podlasie” uczestniczy w prestiżowych i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Działalność zespołu oparta jest głównie na edukacji i popularyzacji tańca. Wykształcił on wielu instruktorów i animatorów, a rangę tej wieloletniej pracy podkreślają nieustannie studenci i absolwenci, którzy są związani z rozwojem i promocją rodzimej kultury.”

Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie” pod opieką Pana Marcina Bochenka oraz Pana Mariana Rzędzickiego zaprezentował część repertuaru zespołu, mianowicie „LUBELSKO- PODLASKIE PALINDROMY” oraz „MAŁE PAŃSTWO WIELKICH NADZIEI”. Dodatkowo Pan Bochenek w ramach warsztatów przedstawił historię polskich tańców narodowych oraz ich charakterystykę.

Prezentowane choreografie tańców ludowych zachwyciły widzów nie tylko bogactwem i różnorodnością strojów w których występowali tancerze ale także muzyką oraz nowoczesną odsłoną folkloru.

Więcej szczegółów oraz występy zespołu można zobaczyć na https://www.zpitpodlasie.com/

Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie