Internackie wróżby katarzynkowo – andrzejkowe

W dniu 29 listopada w wigilię świętego Andrzeja jak co roku wychowankowie internatu wróżyli sobie przyszłość. Dla chętnych uczniów przygotowane zostały kąciki tematyczne z wróżbami. Podopieczni nie tylko mogli dowiedzieć się co czeka ich w przyszłym roku, ale również poznali swoje słabe i mocne strony odczytując cechy charakteru z numerologii swojej daty urodzenia.  Wróżby andrzejkowe były świetną okazją do zabawy, dawały poczucie tworzenia   a przede wszystkim integrowały wychowanków internatu.