Najlepsze szkoły są w Kleszczowie. Technikum – złota szkoła. Liceum – srebrna szkoła.

12 stycznia 2023 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w XXV uroczystej Gali Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023. 

W 25 edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu.  W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników. Prestiżowe rankingi Perspektyw oparte są wyłącznie na twardych danych z okręgowych komisji egzaminacyjnych, z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) MEiN, a także komitetów głównych olimpiad. 

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. 

Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). 

Nasze szkoły uzyskały znakomite lokaty – Technikum to 4 NAJLEPSZE TECHNIKUM W POLSCE i kolejny raz ZŁOTA SZKOŁA. Jesteśmy ogromnie dumni, że Technikum w rankingu maturalnym zajęło 2 miejsce w Polsce.  

Liceum Ogólnokształcące znalazło się w gronie najlepszych liceów w województwie łódzkim zajmując 38 miejsce. Nasze Liceum to SREBRNA SZKOŁA. 

W Warszawie dyplomy i gratulacje w imieniu całej społeczności szkolnej odbierali: pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gebicz, pan Adam Grodek – wychowawca tegorocznych absolwentów klasy technik automatyk, Alicja Rosa – przedstawicielka Liceum Ogólnokształcącego i Jakub Walczak przedstawiciel Technikum Nowoczesnych Technologii. Gratulujemy jeszcze raz wysokich wyników naszym tegorocznym maturzystom oraz dziękujemy nauczycielom, uczniom, rodzicom i organowi prowadzącemu Gminie Kleszczów.