Bezpieczne ferie

Przypominamy najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych.

PLANUJ:

  • GDY WYCHODZISZ NA ZEWNĄTRZ. Ubieraj się stosownie do po­gody – pamiętaj o szaliku, czapce, rękawiczkach, nieprzemakalnej kurtce i butach. Zabezpiecz skórę twarzy i rąk kremem ochronnym na zimno i wiatr. Nie wychodź z domu głodny – uczucie sytości zwiększy odporność na odczucie zimna.
  • BEZPIECZNY WYPOCZYNEK. Na nartach zjeżdżaj tylko na oznako­wanych trasach. Nie przywiązuj sanek do auta itp. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu jezdni. Na łyżwach ślizgaj się tylko w wyznaczo­nych miejscach. Tylko dobrze zorganizowane
    i nadzorowane lodo­wisko gwarantuje bezpieczną zabawę!
  • NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. Nie rozgrzewaj się alkoholem. Przeby­wanie pod wpływem alkoholu na mroźnym powietrzu grozi utratą przytomności, wychłodzeniem organizmu, a nawet śmiercią.
  • WYJAZD NA ZORGANIZOWANY WYPOCZYNEK. Jeżeli Two­je dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, sprawdź pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowa­ny. Informacje na ten temat uzyskasz na stronie internetowej: www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.

OBSERWUJ:  

  • OBSERWUJ PROGNOZY POGODY. Pamiętaj żeby dosto­sować swój ubiór, ale też planowane aktywności do aktual­nej pogody. Ograniczaj zbyt długie przebywanie na mrozie.
  • NA STOKU dostosuj trasę do swoich umiejętności i pogo­dy. Zabierz telefon komórkowy z dobrze naładowaną bate­rią oraz numerem alarmowym. Nie oddalaj się od grupy na szlakach.
  • PAMIĘTAJ! Wchodząc na zamarznięty zbiornik wody za­wsze ryzykujesz! Gdy lód się pod tobą załamie rozłóż sze­roko ręce, zwiększając kontakt z pokrywą lodową. Cały czas staraj się wezwać pomoc. Gdy samodzielnie uda Ci się wy­dostać na zewnątrz, poruszaj się w kierunku brzegu w po­zycji leżącej tak, aby zmniejszyć nacisk na lód.
  • IDĄC DO KLUBU z przyjaciółmi zawsze miej na oku swo­ją szklankę lub kieliszek. Uważaj na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład i działanie nigdy nie są pewne. Jeżeli czyjeś zachowanie budzi Twoje podejrzenia – nie wahaj się, reaguj!