Etap centralny 64. edycji Olimpiady z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym z udziałem Filipa

Dnia 28 stycznia 2023 roku, od samego rana, Filip Gaik uczestniczył w etapie okręgowym Olimpiady z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, który odbywał się na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Filip, przystąpił do etapu pisemnego, a następnie decyzją Komitetu Okręgowego Olimpiady, został zakwalifikowany do etapu ustnego.

Zgodnie z ustaleniami Komitetu Okręgowego w Łodzi, Filip zakwalifikował się do etapu centralnego 64 edycji Olimpiady z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.