Absolwenci Technikum laureatami konkursów SIMP

3 lutego 2023 r na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Gala podsumowującą Ogólnopolskie Konkursy SIMP o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP. Na zaproszenie  Prezesa SIMP prof. dr hab. inż. Tomasza Chmielewskiego w uroczystości uczestniczyła Pani Dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz, która odebrała w imieniu tegorocznych absolwentów Technikum dyplomy i pamiątkowe nagrody.

W XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych ,,Technik Absolwent Roku 2022″ laureatami zostali:

  • Jakob Muszynski – II miejsca w specjalności Technik Mechatronik,
  • Michal Dusza – II miejsca w specjalności Technik Automatyk,
  • Wiktor Lazewski – III miejsca w specjalności Technik Mechatronik,
  • Paulina Piorun – III miejsca w specjalności Technik Mechatronik,
  • Kamil Jaskiewicz – III miejsca w specjalności Technik Mechatronik,
  • Kacper Szafranski – III miejsca w specjalności Technik Automatyk,
  • Igor Kapusciarek – wyr6znienie w specjalności Technik Mechatronik,

Serdecznie gratulujemy!

https://simp.pl/wyniki-kolejnych-edycji-konkursow-simp/