Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

3 lutego 2023 r. 9 uczniów Technikum uczestniczyło w Krakowie pod opieką dr inż. Wojciecha Rosiaka, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez Akademię Górniczo – Hutniczą. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 6 uczniów: Marcin Nowacki, Kacper Chałubek, Szymon Strzlczyk, Jakub Sztuka, Krzysztof Zabłocki, Szymon Płuciennik.

Laureaci olimpiad stopnia centralnego ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w AGH będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego uzyskując maksymalną wartość wskaźnika rekrutacyjnego w kwalifikacji na te kierunki studiów, które zostały wymienione przy poszczególnych olimpiadach i konkursach. Kolejne etapy rozgrywek tj. stopnia II (etap B) oraz stopnia III (finał) odbędą się w dniach 23 i 24 lutego 2023 r na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu. Gratulujemy! https://oowee.agh.edu.pl/aktualnosci/