Podziękowanie FRGK


Dyrektor, Uczniowie i Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie składają serdeczne podziękowania Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów za otrzymane dofinansowanie na realizację i udział uczniów Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie w międzynarodowym konkursie Europejskiej Agencji Kosmicznej CanSat.  

Treść podziękowań