Rekolekcje wielkopostne w dniach 20, 21, 22 marca 2023 r.

Na podstawie § 10 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020, poz. 983) uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują w dniach 20, 21, 22 marca 2023 r. możliwość odbycia rekolekcji wielkopostnych.

Zgodnie z ustaleniami z proboszczem parafii w Kleszczowie harmonogram rekolekcji jest następujący:

  • 20.03.2023 r. poniedziałek 8.00 – 10.00
    • nauka rekolekcyjna 8.30 – 9.30 w kościele parafialnym w Kleszczowie
  • 21.03.2023 r. wtorek 8.00 – 10.00
    • nauka rekolekcyjna 8.30 – 9.30 w kościele parafialnym w Kleszczowie
  • 22.03.2023 r. środa 8.00 – 10.00
    • msza św. 8.30 – 9.30 w kościele parafialnym w Kleszczowie

W tych dniach dla uczniów nie uczestniczących w lekcjach religii i innych zainteresowanych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze lub dydaktyczne w godzinach 8.00 – 10.00. W godz. 10.00 – 16.20 zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.