Nauczyciel Technikum wśród najlepszych „nauczycieli-zawodowców” w Polsce

14.03.2023 w Warszawie odbyła się Gala konkursu „Zawodowiec Roku 2022”, w której uczestniczyli najlepsi nauczyciele z poszczególnych branż ze szkół z całej Polski oraz Sekretarz Stanu w MEiN pani Marzena Machałek, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot oraz Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Paweł Poszytek. Wyróżnienia odebrało 118 osób nagrodzonych w 52 dziedzinach. Jesteśmy dumni, że wśród nagrodzonych jest nauczyciel przedmiotów zawodowych naszego technikum dr Krzysztof Feja w dziedzinie Automatyka i robotyka.

Konkurs to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź. Celem I edycji konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych nauczycieli ze szkół branżowych, techników, szkół policealnych oraz centrów kształcenia zawodowego.

Tytuł zawodowca roku mógł otrzymać nauczyciel, który:

  • jest zaangażowany i z pasją pracuje z młodzieżą,
  • wspiera zainteresowania zawodowe uczniów,
  • cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym,
  • posiada szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w obszarze kształcenia zawodowego,
  • działa na rzecz promocji kształcenia zawodowego np. wprowadza autorskie rozwiązania dydaktyczne i metodyczne w obszarze kształcenia zawodowego,
  • współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w szczególności z pracodawcami) i dbać o swój rozwój zawodowy.

Do I edycji konkursu napłynęło 537 zgłoszeń w 62 dziedzinach. Komisja konkursowa oceniała je według 5 kryteriów. Ostatecznie wyróżnienia i tytuły laureatów przyznano 118 nominowanym w 52 dziedzinach. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznalismy-najlepszych-nauczycieli-zawodowcow