CanSat 2023 – realizacja

4 marca 2023 r.  przedstawiciele zespołu Dr Spacer biorącego udział w konkursie CanSat, wraz ze swoim mentorem, dr inż. Jackiem Świniarskim, przeprowadzili rygorystyczną ocenę wytrzymałości różnych komponentów. Członkowie zespołu przeprowadzili kompleksowe badania, aby określić zakres naprężenia, jakie może wytrzymać lina spadochronowa, jednocześnie oceniając wpływ gradacji otworów na wytrzymałość połączenia. Ta drobiazgowa ocena została przeprowadzona w celu zapewnienia optymalnej wydajności i zwiększenia skuteczności metody opracowanej przez zespół. 

Oprócz tego, przeprowadzone zostały testy wytrzymałości na ściskanie puszki, której zespół użyje w finalnym projekcie. Tutaj podziękowania należą się partnerowi strategicznemu zespołu – firmie GAMET CNC, która wykonała puszkę w wysokiej technologii, dzięki czemu wytrzymała ona obciążenie statyczne o wartości ponad 22KN! Dzięki takim wynikom zespół może nie martwić się o stan puszki, gdy ta uderzy w ziemię po spadnięciu z wysokości. Szczególne podziękowania należą się jednak Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Łódzkiej, który udostępnił naszej drużynie salę na przeprowadzenie testów oraz urządzenia pozwalające na dokładne sprawdzenie parametrów wytrzymałościowych puszki.