Uczniowie Technikum finalistami Olimpiady „Elektromechatron”

Uczniowie naszego technikum zostali finalistami Olimpiady Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON grupie mechatronicznej:

  • Kacper Chałubek, Szymon Strzelczyk, Krzysztof Zabłocki – IV miejsce w kraju
  • Jakub Wiśniewski – V miejsce
  • Marcel Słabosz – VI miejsce

Status finalisty oznacza dla uczniów zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego, 100% na dyplomie, indeks na uczelnię wyższą oraz ocenę celującą z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego.

Wyżej wymienionym uczniom, panu Krzysztofowi Fei, który był ich opiekunem merytorycznym oraz wszystkim nauczycielom przedmiotów zawodowych – dziękujemy i gratulujemy sukcesu.

Uroczyste podsumowanie Olimpiady ELEKTROMECHATRON planowane jest na 30 maja 2023 r. w Politechnice Bydgoskiej.

Lista laureatów i finalistów dostępna jest pod adresem: https://elektromechatron.edu.pl/files/Elektromechatron_wyniki_III_Etap.pdf

Olimpiada Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON jest kontynuacją organizowanej przez 25 lata Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA w grupie elektronicznej. Jej głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a podstawą prawną rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020, poz. 1036).

Olimpiada organizowana jest jako zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim:

  • zawody I stopnia to zawody szkolne organizowane w szkołach uczestników Olimpiady,
  • zawody II stopnia to zawody okręgowe organizowane w miejscowościach wyznaczonych przez Komitet Główny Olimpiady,
  • zawody III stopnia (finał Olimpiady) to zawody centralne organizowane w miejscu wyznaczonym przez Komitet Główny Olimpiady – w tym roku odbyły się 24 kwietnia w Gdyni.