VII Wojewódzki Zjazd Liderów Młodzieżowych Nieborów 2023

W dniach od 24 do 28 kwietnia 2023 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie: Aleksander Kumidaj, Jakub Krok i Kacper Śliwiński oraz pedagog szkolny Beata Wysmułek reprezentowali powiat bełchatowski podczas VII Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych, który odbył się w Nieborowie.\

Organizatorem Zjazdu było Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, które od lat koordynuje działania wynikające z zapisów Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W tym roku tematyka Zjazdu ukierunkowana była na obszary związane z samoakceptacją, relacjami z rodzicami i rówieśnikami, presją otoczenia, uzależnieniem od środków psychotropowych. Hasło Zjazdu brzmiało: ”(Samo)akceptacja- jestem jaki jestem”. Zjazd otworzyli: Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego oraz Katarzyna Maciołek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, którzy podkreślali, że być liderem w grupie młodzieży nie jest łatwo i trzeba pamiętać, że na liderze ciąży duża odpowiedzialność.

W ciągu całego tygodnia odbywały się warsztaty rozwijające zainteresowania uczniów (grupa dziennikarska, taneczna, sportowa) oraz zajęcia dla opiekunów, którzy pracowali nad samoakceptacją wskazując swoje atuty i braki, a także prowadzili rozmowy o tym, jak budować i podnieść samoocenę ucznia. Młodzież podzielona na grupy uczestniczyła
w zajęciach podnoszących umiejętność poprawnej komunikacji, akceptacji różnorodności czy regulacji emocji. Miały one na celu nie tylko budowanie pozytywnej samooceny, ale też przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, agresji rówieśniczej, promowanie zdrowego stylu życia. Gościem specjalnym Zjazdu był Marek Kamiński, podróżnik i filozof, który jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi bez pomocy z zewnątrz. Interesującym doświadczeniem był udział w „żywej bibliotece”, w której młodzi ludzie mogli pomówić bezpośrednio z osobami reprezentującymi różne grupy społeczne, z którymi związane są stereotypy, trudności w akceptacji, uprzedzenia.

W ostatnim dniu pobytu odbyła się prezentacja liderskich projektów młodzieżowych oraz pokaz filmu z podsumowaniem Zjazdu. W tym roku młodzież została poproszona o przygotowanie filmu, który obrazuje temat zjazdu. Miło nam zakomunikować, że film zaprezentowany przez uczniów naszej szkoły otrzymał pierwsze miejsce w dwóch kategoriach – zarówno publiczności jak i organizatorów.  Pozostaje nam nadzieja, że wypracowane przez młodzież działania podczas tegorocznego Zjazdu Liderów pozwolą na odnalezienie odpowiedniego wzorca młodego człowieka, samoakceptację, wyzbycie się uprzedzeń i myślenia stereotypowego, aby pomogło to w postrzeganiu siebie w dorosłym życiu.

Film stworzony podczas zjazdu