Uroczystość ukończenia szkoły przez uczniów liceum i technikum

28 kwietnia 2023 r. odbyła się uroczystość ukończenia szkoły przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II i Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. W uroczystości uczestniczyli: prezydium Rady Rodziców – pani Ilona Kołodziej–sekretarz Rady Rodziców, pani Joanna Jakubowska– skarbnik Rady Rodziców, rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele  i uczniowie. W tym  dniu najstarsi uczniowie opuścili mury naszej szkoły, ale było to też historyczne zakończenie, ponieważ po raz pierwszy naszą szkołę ukończyli uczniowie liceum – absolwenci szkoły podstawowej oraz ostatni rocznik uczniów technikum, którzy są absolwentami gimnazjum.

W tym roku szkolnym mury naszej szkoły opuszcza 80 uczniów liceum i technikum, wśród których wszyscy mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Wśród naszych maturzystów na wyróżnienie zasługują:

 1. Marcin Nowacki – stypendysta Prezesa Rady Ministrów w roku 2021/22, 2022/23,
 2. Laura Dominiak – stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku 2021/22

Uczniowie na przestrzeni wszystkich lat nauki odnosili liczne sukcesy indywidualne i zespołowe.

Na wyróżnienie zasługują:

W klasie IV a

 • Maksym Gwadera
 • Dominika Jóźkiewicz
 • Piotr Niźnik
 • Laura Dominiak
 • Natalia Dominiak
 • Alicja Nadajewska
 • Julia Księżnik
 • Alicja Mijas

W klasie IV b

 • Katarzyna Aleksanderek
 • Oliwia Bednarska-Goworek
 • Dawid Drzazga
 • Olaf Dynus
 • Filip Dzieciątkowski

W klasie IV mg

 • Antoni Włodarczyk
 • Dawid Bokwa
 • Natalia Łukasińska
 • Wiktor Rorat
 • Adrianna Bluszcz
 • Monika Bieniek

W klasie IV tg

 • Jan Pawelec
 • Jakub Sztuka
 • Mikołaj Grzybek
 • Błażej Kazior
 • Jakub Mazur
 • Marcel Słabosz

Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem uzyskują uczniowie, którzy uzyskali co najmniej średnią 4,75 z przedmiotów nauczania całego cyklu kształcenia oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

W tym roku szkolnym świadectwa takie otrzymuje 24 uczniów i są to:

Z Liceum

 1. Tkacz Julia
 2. Dominiak Natalia
 3. Dominiak Laura
 4. Gwadera Maksym
 5. Marcioch Nikola
 6. Jóźkiewicz Dominika
 7. Kulak Izabela
 8. Strzelecka Martyna
 9. Mikołajczyk Wiktoria
 10. Aleksanderek Katarzyna
 11. Mielczarek Kinga

Z Technikum

 1. Nowacki Marcin
 2. Łukasińska Natalia
 3. Bluszcz Adrianna
 4. Zabłocki Krzysztof
 5. Ałaszewski Aleksander
 6. Płuciennik Szymon
 7. Wiśniewski Jakub
 8. Marciniak Jakub
 9. Łakomy Maciej
 10. Kazior Błażej
 11. Słabosz Marcel
 12. Pawelec Jan
 13. Mazur Jakub

Na wyróżnienie za najlepszą frekwencję przez 4 lata nauki zasługują:

 1. Nikola Marcioch z klasy IV a
 2. Michał Kołodziej z klasy IV b
 3. Szymon Płuciennik z klasy IV mg
 4. Maurycy Adamik z klasy IV tg
 5. Kuba Kociszewski z klasy IV tg

Nagrody za szczególnie zaangażowanych w działalnośćspołeczną, artystyczną i kulturalną szkoły, pomoc techniczną, wzorową frekwencję:

Z klasy IV a 

 1. Julia Tkacz 
 2. Zuzanna Kamińska 
 3. Laura Dominiak 
 4. Natalia Dominiak 
 5. Maksym Gwadera 
 6. Nikola Marcioch 

Z klasy IV b 

 1. Katarzyna Aleksanderek 
 2. Kinga Mielczarek 
 3. Dawid Drzazga 
 4. Olaf Dynus 
 5. Dawid Miarka  
 6. Michał Kołodziej

Z klasy IV mg 

 1. Marcin Nowacki 
 2. Krzysztof Zabłocki 
 3. Aleksander Ałaszewski 
 4. Jakub Wiśniewski 
 5. Szymon Płuciennik 
 6. Jakub Marciniak 
 7. Maksym Mosiewicz 

Z klasy IV tg 

 1. Jakub Sztuka 
 2. Jan Pawelec 
 3. Marcel Słabosz 
 4. Martyna Snochowska 
 5. Jordan Białkowski 
 6. Maurycy Adamik 
 7. Kuba Kociszewski 

Najlepsi sportowcy wśród tegorocznych maturzystów to:

 1. Krzysztof Ciesielczyk kl. IV mg 
 2. Tomasz Profic kl. IV mg 
 3. Mikołaj Grzybek kl. IV tg 
 4. Dawid Drzazga kl. IV b 
 5. Filip Dziewiątkowski kl. IV b 
 6. Piotr Niźnik kl. IVa 

Najlepsi czytelnicy rocznika

w Liceum Ogólnokształcącym: Nikola Marcioch z klasy IV a

w Technikum Nowoczesnych Technologii: Jakub Wiśniewski z klasy IV mg

Pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz podziękowała rodzicom maturzystów za dobrą współpracę przez wszystkie lata. Atmosfera zrozumienia i bardzo często wsparcie ze strony rodziców, pozwoliło nam prawidłowo pracować i uczyć.

Listami gratulacyjnymi wyróżniono następujących rodziców:

 1. Państwa  Kamilę Szczukiecką i Jacka Dominiaka za osiągnięcia córki Laury i córki Natalii
 2. Państwa Agnieszkę i Tomasza Gwaderów za osiągnięcia syna Maksyma
 3. Państwa Agnieszke i GrzegorzaTkaczów za osiągnięcia córki Julii
 4. Państwa Edytę i Zbigniewa Dzieciątkowskich za osiągnięcia syna Filipa
 5. Państwa Izabelę i Marka Białkowskich za osiągnięcia syna Jordana
 6. Państwa Ilonę i Roberta Kociszewskich za osiągnięcia syna Kuby
 7. Państwa Agnieszkę i Krzysztofa Pawelców za osiągnięcia syna Jana
 8. Państwa Aline i Grzegorza Urbańskich za osiągnięcia syna Macieja
 9. Państwa Joannę i Mirosława Słaboszów za osiągnięcia syna Marcela
 10. Państwa Ewę i Tomasza Sztuków za osiągnięcia syna Jakuba.

Pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz podziękowała pani Ilonie Kołodziej, która sprawowała funkcję sekretarza Rady Rodziców naszej szkoły prze 4 lata i wywiązywała się ze swoich obowiązków doskonale.

Pani dyrektor pogratulowała ukończenia Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, zwracając uwagę, że czas spędzony w szkole, cytując słowa piosenki:

To jest życia mała garść,
pochyl się nad nią…oceń…patrz!
Czy jest tak jak człowiek chciał?

To jest wspomnień mała garść…

oraz w imieniu swoim i nauczycieli, życzyła młodzieży: udanego startu w dorosłe życie, dalszej edukacji na uczelniach wyższych lub podjęcia pracy zawodowej, uśmiechu i radości w codziennym życiu i aby pomimo trudnej sytuacji jak teraz jest na całym świecie spełniali swoje marzenia.

Fundatorami wszystkich nagród książkowych i statuetek jest Rada Rodziców naszej szkoły. Zaproszeni goście złożyli maturzystom życzenia, każdy absolwent otrzymał statuetkę od młodszych kolegów biret. Na zakończenie tradycyjnie wręczono KLESZCZE 2023. Dziękujemy za przygotowanie uroczystości uczniom i nauczycielom, w szczególności klas przedmaturalnych.