Konferencja metodyczna dla nauczycieli języków obcych

29 kwietnia 2023r. odbyła się w naszej szkole organizowana przy współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego oraz wsparciu Instytutu Goethego w Warszawie VII edycja konferencji metodycznej dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego.

W tym roku motywem przewodnim były technologie informacyjno- komunikacyjne oraz kreatywne pisanie na lekcji języka obcego. Po uroczystym otwarciu konferencji przez dyrektor ZSP Agnieszkę Nagodę-Gębicz głos zabrała Pani Agnieszka Czarczyk, konsultant metodyczny. Prezentacja dotyczyła sztucznej inteligencji. Uczestnicy dowiedzieli się, że chatGPT może być narzędziem wspierającym naukę języków obcych. Pan Konrad Chęciński przedstawił elementy kreatywnego pisania. Pani Jolanta Piekarska zaproponowała zabawy do prostych piosenek na lekcji języka niemieckiego i angielskiego.

Podczas warsztatów, które miały miejsce z podziałem na grupę nauczycieli języka angielskiego i języka niemieckiego, uczestnicy mieli możliwość wypróbowania różnorakich aplikacji, wirtualnych platform oraz tworzenia własnych ćwiczeń utrwalających słownictwo i sprawność mówienia. Szkolenie w języku niemieckim poprowadził pan Adam Grodek, w języku angielskim pani Anna Pałczyńska.

W konferencji uczestniczyli germaniści i angliści z regionu. Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!