Spotkanie z psychologiem

W dniu 31 maja dla uczniów klas pierwszych odbyło się spotkanie z psychologiem p. Anną Skrzydlewską. Była to kontynuacja rozpoczętego w marcu projektu „Pozytywne kreowanie własnej tożsamości”. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób planować swój czas, jak efektywnie się uczyć, jak lepiej się zmotywować do działania i jak poprawić relacje koleżeńskie. Spotkanie zrealizowane było w ramach Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Pogadanki z psychologiem spotkały się z dużym zainteresowaniem. Uczniowie aktywnie w nich uczestniczyli. Odpowiadali na zadawane pytania, opowiadali o swoich przeżyciach, a także dzielili się opinią na temat poruszanych zagadnień i problemów.