Nominacja do nagrody EDUinspiracje 2023

Jest nam niezwykle miło poinformować, że nasza szkoła została nominowana do prestiżowej nagrody EDUinspiracje 2023 w kategorii Umiejętności cyfrowe za realizację projekt „Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

https://eduinspiracje.org.pl/aktualnosci/eduinspiracje-2023-poznaj-nominowanych

Konkurs EDUinspiracje w 2023 roku organizowany jest pod hasłem „Pasja działania!”. Głównym celem jest promowanie rezultatów projektów edukacyjnych, upowszechnianie dobrych praktyk w tym obszarze, oraz podkreślanie znaczenia procesu uczenia się i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności organizuje konkurs, który ma na celu wyłonienie najbardziej wartościowych projektów. Konkurs ma charakter promocyjny i jego celem jest upowszechnianie wyników projektów, które zasłużyły na szczególne uznanie w dziedzinach edukacji, kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu. Konkurs ma charakter oscarowy, co oznacza, że to Narodowa Agencja nominuje kandydatów do nagrody w każdej z kategorii. Nie ma możliwości samodzielnego zgłoszenia swojego projektu do konkursu. Nominacje są skierowane do beneficjentów instytucjonalnych następujących programów: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Projekty są nominowane w pięciu kategoriach:

  • Umiejętności cyfrowe;
  • Ekologia;
  • Wyrównywanie szans;
  • Działania społeczne;
  • Synergia dla edukacji.

Ocena projektów oparta jest na kryteriach takich jak: znaczenie projektu, działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty, wpływ i oddziaływanie, innowacyjność, a także możliwość przenoszenia rezultatów i atrakcyjność działań.

Po nominacji, braliśmy udział w pogłębionym wywiadzie, dotyczącym wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz przeprowadzonych działań upowszechniających.

Łącznie 41 instytucji zostało wyróżnionych za realizację innowacyjnych i skutecznych projektów w dziedzinie edukacji. Ostateczne wyłonienie laureatów konkursu dokonuje Kapituła na podstawie rekomendacji przygotowanych przez ekspertów Narodowej Agencji. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych NA, która odbędzie się 30 listopada. Naszą szkołę na gali będzie reprezentowała pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz oraz koordynator projektu pani Emilia Ławska.

Treść nominacji
Zestaw logo funduszy europejskich