Znamy regulamin

Jak co roku najmłodsi mieszkańcy musieli pochwalić się, że znają regulamin internatu, w mniejszym lub większym stopniu. Zmagania z regulaminem dla tych mniej z nim zaznajomionych, okazały się polem do popisu dla inwencji twórczej i wyobraźni. I tak skrót RWI równie dobrze oznaczać może Rewizję Wojska Internackiego, Regulamin Włamań Internackich lub Roczne Wyjścia Integracyjne. Jednak nie był to konkurs na najbardziej oryginalne odpowiedzi. Do II etapu przeszła dwójka znawców: Maja i Wojtek. Najzgodniej z regulaminem odpowiadała Maja Pawlik i to ona w tym roku zostaje internackim konsultantem do spraw regulaminowych. Gratulujemy!!!