Szkolny Tydzień Profilaktyki

W dniach od 30 listopada do 7 grudnia w naszej szkole odbywał się Szkolny Tydzień Profilaktyki od hasłem „Zdrowie dla wszystkich”. Była to kolejna inicjatywa w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego po październikowym Tygodniu Zdrowia. W ramach Tygodnia Profilaktyki zorganizowanych zostało wiele spotkań i działań dla uczniów i nauczycieli. Miał miejsce m.in. kiermasz charytatywny, z którego dochód będzie przeznaczony na Szlachetną Paczkę, a zwieńczeniem całego przedsięwzięcia będą czwartkowe VIII Spotkania Młodych Krwiodawców połączone z akcją krwiodawczą i rejestracją potencjalnych dawców szpiku kostnego.

„BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY – WYGRAJ Z HIV” – KAMPANIA EDUKACYJNA.

30 listopada br. uczniowie klasy IB o profilu ratowniczo- medycznym wzięli udział   w VIII edycji Kampanii Edukacyjnej „BĄDŹODPOWIEDZIALNY – WYGRAJ Z HIV”, realizowanej przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi  w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Celem Kampanii, która została dofinansowana z budżetu Województwa Łódzkiego, jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz zwrócenie uwagi, że HIV może dotyczyć każdego, a rzetelna wiedza o HIV/AIDS pozwoli uniknąć ryzyka zakażenia. Program adresowany jest do młodych mieszkańców naszego województwa – aktywnych, zainteresowanych tematyką zdrowia oraz promowaniem zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz ryzykownych zachowań. W ramach Kampanii zostało przeprowadzone 6 godzinne szkolenie warsztatowych dla uczniów, prowadzonych przez certyfikowanych edukatorów Krajowego Centrum ds. AIDS. Szkolenie zakończyło się krótkim testem, po którym uczestniczący w nim uczniowie otrzymali certyfikaty.

Zdrowy kręgosłup

W środę, 6 grudnia, w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki odbyło się spotkanie dla uczniów pierwszych klas LO i TNT z rehabilitantem z „Kleszczowskiej Przychodni Salus” panem Mariuszem Kopalą. Zajęcia poświęcone były problemom z kręgosłupem. Ból pleców w młodym wieku może być spowodowany takimi czynnikami, jak niska aktywność fizyczna, szybki skok wzrostowy, nadwaga, stres, czy zbyt mała ilość snu.   Inną przyczyną dolegliwości bólowych kręgosłupa u młodzieży mogą być zbyt intensywnie prowadzone lub niedostosowane do wieku zajęcia i treningi sportowe. Wielu młodych ludzi zachęconych widokiem dobrze zbudowanego idola chce mu dorównać swoja postawą. Rozpoczyna treningi np. na siłowni bez nadzoru kompetentnego trenera. Zarówno w młodym, jak i starszym wieku zwykle nie przykładamy zbyt dużej uwagi do tego jak siedzimy, pracujemy, odpoczywamy. Prowadzący spotkanie przedstawił problem i zaproponował kilka prostych zmian nawyków, które mogą poprawić naszą kondycję i zdrowie. Wystarczy od czasu do czasu wykonać kilka prostych ćwiczeń: skłonów, skrętów tułowia i nasze mięśnie dostają liczne odprężające bodźce. Systematyczne ćwiczenia fizyczne poprawiają nastrój i zwiększają wydolność organizmu. Warto o trym pamiętać. Brak ćwiczeń sprzyja wiotkości mięśni przyczyniając się tym samym do utraty prawidłowej postawy naszego ciała.

Zostań bohaterem szpiku.

W poniedziałek, 4 grudnia, dla uczniów klas trzecich i czwartych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nowoczesnych Technologii odbyła się w auli SOLPARKU kolejna prelekcja nt. honorowego dawstwa szpiku kostnego oraz komórek krwiotwórczych przeprowadzona przez lekarzy z Ośrodka Dawców Szpiku CSK i S UM w Łodzi pod hasłem„Zostań bohaterem szpiku”.Podczas spotkania zostały omówione zasady rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, metody jego pobierania oraz doboru niespokrewnionego dawcy szpiku kostnego dla biorcy, czyli naszego bliźniaka genetycznego. Już  7 grudnia podczas kolejnej akcji krwiodawczej zorganizowanej we współpracy  z HDK PCK w Kleszczowie będzie można dostać szansę uratowania komuś życia! To właśnie dawcy szpiku uratowali wielu chorych na białaczkę i inne nowotwory krwi. Wystarczy oddać 5 ml własnej krwi i zostać potencjalnym honorowym dawcą szpiku.

Więcej przydatnych informacji o dawstwie szpiku i narządów na stronach: POLTRANSPLANTU: www.szpik.info oraz Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl

Spotkanie profilaktyczne „Profilaktyka raka piersi i sutka”

Również w środę, 6 grudnia w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki odbyło się spotkanie profilaktyczne z „AMAZONKAMI” z Bełchatowskiego Stowarzyszenia „Amazonki” nt. „Profilaktyka raka piersi i sutka”. Spotkanie prowadziły panie: Zdzisława Szmidt, i Ewa Michalska. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie i uczennice z klas I – IV Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nowoczesnych Technologii im Jana Pawła II. „Rak piersi jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem wśród kobiet zarówno w Polsce, jak i na świecie. To złośliwy nowotwór wywodzący się z komórek nabłonkowych gruczołu sutkowego lub przewodów mlecznych. Szacuje się, że w Polsce zapada na niego ok. 20 tysięcy kobiet rocznie, z których ok. 6 tysięcy umrze. Możliwość jego wyleczenia zależy od zaawansowania w chwili wykrycia, co oznacza, że im wcześniej rak będzie rozpoznany i zostanie podjęte leczenie, tym większy odsetek kobiet osiągnie trwałe wyleczenie. Należy także podkreślić, że w przypadkach wcześnie wykrytych leczenie raka piersi jest maksymalnie zachowawcze i nie pociąga za sobą użycia metod okaleczających tj. amputacji piersi ani wielomiesięcznej obciążającej chemioterapii, a w przypadku raka przedinwazyjnego wyleczenie jest pewne. Metody profilaktyki skoncentrowane są na jak najwcześniejszym wykryciu stanów przedrakowych, raków przedinwazyjnych i wczesnych raków inwazyjnych piersi, w których możliwości wyleczenia są największe.” Młodzież po wysłuchaniu krótkiej prelekcji miała możliwość samodzielnego wykrywania guzków piersi na specjalnych fantomach.

„Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich”

We wtorek, 5 grudnia,  odbyło się spotkanie uczniów LO i TNT naszej szkoły z dzielnicowym, młodszym aspirantem Sylwestrem Łyp, z Posterunku Policji w Kleszczowie nt. „Mówię Wam, nie warto”. Celem pogadanki było podniesienie świadomości osób nieletnich dotyczące różnych zachowań ryzykownych, zapoznanie młodzieży z ich prawami i obowiązkami podczas poruszania się w przestrzeni wirtualnej, cyberprzemoc . Poruszono tematykę związaną z odpowiedzialnością karną, jaką mogą ponieść nieletni i pełnoletni uczniowie  za swoje czyny i zachowania popełniane w Internecie. Tematem spotkania była także  odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowanie oraz działania w różnych miejscach na terenie gminy i szkoły. Omówione zostały wykroczenia popełniane przez młodych kierowców. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, zadawała ciekawe i nurtujące ich pytania. Aspirant udzielał uczestnikom wyczerpujących odpowiedzi oraz opowiedział kilka interesujących historii z życia wziętych. Zwracał uwagę na  bezwzględne reagowanie policji na przypadki łamania przepisów prawa przez młodych ludzi. Mamy nadzieję, że przekazane informacje pozwolą uniknąć błędów, które wiązałyby się z poniesieniem konsekwencji prawnych. Zajęcia z funkcjonariuszami Policji są cyklicznymi spotkaniami i jednymi z wielu działań profilaktyczno- wychowawczych, prowadzonych przez szkołę i realizowanych w ramach programu profilaktyki.  Dziękujemy Policji z Kleszczowa za zaangażowanie, współpracę oraz profesjonalne wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa naszym uczniom.