Awans uczniów TNT do etapu rejonowego Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

Miło nam poinformować, że drużyna trzech uczniów naszej szkoły awansowało do etapu rejonowego Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Są to:

  • 1 Łukasz Jabłoński  VT
  • 2 Eryk Mirczak IIIM 
  • 3 Oliwier Gryś IVT

Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny a jej celem jest zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

Organizatorem OWioW jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach olimpiady!

https://www.pzswir.pl/olimpiady/wiedzy-o-wynalazczo%C5%9Bci

Plakat olimpiady wynalazczości