Ogólnopolski Ranking Perspektyw 

Nasze szkoły uzyskały wysokie lokaty – Technikum to wg rankingu Perspektyw najlepsze technikum w Polsce i kolejny raz ZŁOTA SZKOŁA, w rankingu maturalnym zajęło 2 miejsce w Polsce.  

Liceum Ogólnokształcące znalazło się w gronie najlepszych liceów w województwie łódzkim zajmując 30 miejsce. Nasze Liceum to SREBRNA SZKOŁA. 

11 stycznia 2024 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w XXVI uroczystej Gali Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024.

W XXVI edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2023 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników. Rankingi Perspektyw oparte są wyłącznie na twardych danych z okręgowych komisji egzaminacyjnych, z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) MEiN, a także komitetów głównych olimpiad. 

Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. 

Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). 

W Warszawie dyplomy i gratulacje w imieniu całej społeczności szkolnej odbierali: pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gebicz, pani Ewa Zagaj – wychowawczyni absolwentów klasy technik automatyk, pani Katarzyna Woźniak – wychowawczyni absolwentów klasy technik mechatronik oraz uczennice i uczniowie: Anna Barda, Sandra Romaniszyn, Maria Kowalczyk, Weronika Wójcik, Tymoteusz Truchel,  Filip Bujacz, Bartosz Pulwert, Tomasz Płomiński, Maksymilian Zawiślak, Filip Gaik, Wiktor Kabała, Szymon Strzelczyk, Kacper Chałupek. .

Za uzyskany wynik serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej zarówno Liceum jak i Technikum: uczniom, nauczycielom, rodzicom i organowi prowadzącemu naszą szkołę Gminie Kleszczów, za efektywną współpracę, bo dzięki temu możemy ciągle się rozwijać, realizować ciekawe projekty i liczne inicjatywy uczniowskie oraz kształcić młodzież na najwyższym poziomie.

Anna Barda i Maksymilian Zawiślak to także autorzy mini wywiadu w czasopiśmie Perspektyw.

fot.: Perspektywy, Anita Kot