Konkurs: „Polskie wynalazczynie i wynalazcy, którzy odnieśli sukcesy w kraju lub za granicą”

FSNT-NOT wspólnie z Polskim Towarzystwem Informatycznym organizuje ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży na stworzenie gry komputerowej

nt. „Polskie wynalazczynie i wynalazcy, którzy odnieśli sukcesy w kraju lub za granicą”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Pracę konkursową można wykonać w formie:

1) prezentacji ciekawego pomysłu na grę lub

2) stworzyć, zaprogramować gotową grę.

Konkurs odbywa się na dwóch etapach:

1) wojewódzkim

2) ogólnopolskim

Każda z dwóch kategorii na każdym etapie będzie oceniana na dwóch poziomach edukacyjnych:

1) podstawowym

2) ponadpodstawowym, wynikających z typu szkoły, do jakiej chodzą uczestnicy konkursu.

W konkursie biorą udział zespoły od 2 do 4 uczniów z jednej szkoły w wieku od 10 do 20 lat wraz z 1 lub 2 opiekunami – nauczycielami danej szkoły.

Prace należy zgłaszać od 1 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r.

Zgłoszeń można dokonywać na stronie https://mlodzi.pti.org.pl/

Znajdują tam się również szczegółowe informacje o konkursie.