Wyjazd dla uczniów – „Zasmakuj studiowania w Łodzi”

Zapraszamy 14 uczniów / uczennic z klas V lub IV technik automatyk lub technik mechatronik z Technikum Nowoczesnych Technologii z Kleszczowa, zainteresowanych studiami i/lub planujących podjęcie zatrudnienia w tym obszarze, do udziału w wydarzeniu „Zasmakuj studiowania w Łodzi” w dniach 29 lutego-2 marca 2024 r.

Podczas 3 dni w Łodzi, uczniowie spędzą:

  • 1. dzień na Politechnice Łódzkiej, gdzie odbędą dedykowane im zajęcia, warsztaty na kierunkowych wydziałach uczelni oraz spotkania z kołami naukowymi,
  • 2. dnia odwiedzą i zapoznają bliżej firmy produkcyjne Corning oraz Hydro,
  • 3. dnia przewidujemy program rekreacyjno-turystyczny, przybliżający atrakcje kulturalno-turystyczne Miasta, a w każdy z 2 wieczorów planujemy wyjście na kręgle lub do teatru.

Uczniowie będą mieć zapewniony transport do/ z Kleszczowa, zakwaterowanie (2 noclegi) oraz wyżywienie. Zgłoszenia chętnych uczniów przyjmuje p. Aneta Walczyk od 5 do 12 lutego 2024 r. poprzez Teams lub w szkole.