Edukacja z wojskiem

5 czerwca 2024 r. uczniowie klas III a, III b Liceum i III t Technikum uczestniczyli w wyjątkowych zajęciach w ramach programu edukacyjno-obronnego „Edukacja z wojskiem”.  Program przygotowany i realizowany jest we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega on na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach ponadpodstawowych.

Zasadniczym celem programu jest podniesienie świadomości młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Trzygodzinne szkolenie poprowadził starszy szeregowy Kamil Stasiak, który w bardzo ciekawy sposób omówił zagadnienia bezpieczeństwa, ale także odpowiadał na liczne pytania młodzieży związane z codziennym życiem i służbą żołnierską. Szkoła i uczniowie na zakończenie szkolenia otrzymali certyfikaty.